ලංකා බිත්තරවල රැස් බස්සන්න යයි!

ඉදිරි මාස තුනක කාලය තුළ ඉන්දියාවෙන් බිත්තර මිලියන 92.1ක් ආනයනය කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලය අනුමැතිය ලබාදී තිබෙනවා.

රජය පවසන පරිදි දේශීය වෙළඳපොලේ බිත්තර මිල ස්ථාවර කිරීමේ අරමුණින් ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය වාණිජ ( විවිධ ) නීතිගත සංස්ථාව විසින් බිත්තර ආනයනය කර දේශීය වෙළඳපොළට නිකුත් කිරීමට මීට පෙර අමාත්‍ය මණ්ඩලය අනුමැතිය ලබා දී තිබුණා.

මේ සඳහා සත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිර්දේශිත ඉන්දීය සමාගම් 03 කින් මිල ගණන් කැඳවනු ලැබුවා.

ඒ අනුව මේ සම්බන්ධයෙන් මුදල්, ආර්ථික ස්ථායීකරණ සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍යවරයා වශයෙන් ජනාධිපතිවරයා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවටයි අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව තිබෙන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles