ලංගමට විදුලි බස් රථ

නියමු ව්‍යාපෘතියක් ලෙසින් බස්නාහිර පළාත තුළ ධාවනයේ යෙදවීම සඳහා විදුලි බස් රථ 200ක් ලබා ගැනීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා.

විදුලි බස් රථ ධාවනයට එක් කිරීම සම්බන්ධයෙන් වසරක් පුරා කරන ලද ශක්‍යතා අධ්‍යයනයකින් පසුව මෙය සිදු කර ඇති බවයි ප්‍රවාහන සහ ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන පවසන්නේ.

මෙය රජය සහ පෞද්ගලික අංශය එකතුව කරන හවුල් ආයෝජනයක් බවත් ආයෝජකයන්ට තම වියදමින් බස් රථ ගෙන්වීමට සහ ආරෝපණ පහසුකම් සපයා ගැනීමට සිදු වන බවත් ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය කරනුයේ බස් රථ ධාවනයේ දී කිලෝමීටර් ගණන අනුව ගෙවීම් කිරීම බවත් එහි සභාපතිවරයා පවසනවා. කෙසේ වෙතත් ආරෝපණ මධ්‍යස්ථාන, නඩත්තු ස්ථාන සහ නැවැත්වීමේ පහසුකම් මණ්ඩලය විසින් සැපයෙනු ඇති.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles