සිඳුණු ජලාශවල ඩොලර් බිලියන ගාණක මැණික් සෙවීමට සැලසුමක්?

මැණික් ඉල්ලම් ඇතැයි ඇස්තමේන්තු කර ඇති ජලාශ කිහිපයක ඒවා ලබා ගැනීමට රජය මැදිහත්වීම පිළිබඳ පුවතක් වාර්තා වෙනවා. වැසි රහිත කාලගුණය නිසාවෙන් සිඳී ගොස් ඇති ජලාශවල මැණික් ගැරීමට ඇති හැකියාව මෙලෙස සොයා බැලෙන බව සඳහන්.

මෙලෙස මැණික් ඇති බවට අනුමාන කෙරෙන ඉහළ කොත්මලේ ජලාශය, සමනළ වැව ජලාශය, හැටන් නෝටන් බ්‍රිජ් ජලාශය සම්බන්ධයෙන් ආර්ථික අධීක්ෂණ පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාව අදාළ ආයතනවලට දැනුම් දී තිබෙන්නේ සති දෙකක් තුළ මේ සම්බන්ධයෙන් වාර්තාවක් ලබා දෙන ලෙසයි

සමනළ වැව ජලාශයේ පමණක් ඩොලර් බිලියන 2කට ආසන්න මැණික් ඇතිබවට මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය සහ මැණික් පර්යේෂණ ආයතනය ඇස්තමේන්තු කර ඇති බව ආර්ථික අධීක්ෂණ කාරක සභාවේ සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගාමිණී වලේබොඩ පවසනවා.

පාරිසරික හානි සිදු නොවෙන ලෙසත්, ජලාශ ආශ්‍රිත ජනතාවට ප්‍රතිලාභ හිමිවෙන ලෙසත් මෙය සිදු කළ යුතු බවයි කාරක සභාව යෝජනා කර ඇත්තේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles