මාස 6ට ළමා අපචාර පැමිණිලි 5000 පනී

මේ වසරේ ජනවාරි සිට ජුලි දක්වා ළමා අපචාර පැමිණිලි 5456ක් ජාතික ළමා රක්ෂණ අධිකාරියට ලැබී තිබෙනවා.

එම පැමිණිලි ළමුන් කෘරත්වයට පත්කිරීම සම්බන්ධයෙන් පැමිණිලි 1,296ක්, ද බරපතළ තුවාල සිදුකිරීම් සම්බන්ධයෙන් පැමිණිලි 163ක්ද බරපතළ ලිංගික අපචාර සිදුකිරීම් සම්බන්ධව පැමිණිලි 242ක් ද ආදී වශයෙන් ලැබී තිබෙන බවයි එහි සභාපති උදය කුමාර අමරසිංහ පවසන්නේ.

එසේම ළමුන් සිඟමනේ යෙදවීම සම්බන්ධයෙන් ද පැමිණිලි 196ක් ලැබී ඇති බවත් එම පැමිණිලි කොළඹ සහ නාගරික තදාසන්න ප්‍රදේශවලින් වාර්තා වී තිබෙන බවත් ඔහු පවසනවා.

ආලෝක සංඥා පුවරු, සුපිරි වෙළෙඳසැල් ආශ්‍රිත සහ ඇතැම් ද්‍රව්‍ය අලෙවි කරන මුවාවෙන් ළමුන් සිඟමෙනේ යෙදවීම් බහුලව සිදුකරන බවත් ඒ සම්බන්ධයෙන් ළමා ආරක්ෂණ අධිකාරිය දැඩි අවධානයක් යොමුකර තිබෙන බවත් සභාපතිවරයා සඳහන් කරනවා.

මේ අතර සමාජ මාධ්‍ය භාවිතය සහ සයිබර් අවකාශය තුළ ළමුන්ට සිදුවන හිංසනයන් සම්බන්ධයෙන් පැමිණිලි 110ක් ලැබී ඇති අතර එහිදි ගැහැණු ළමුන් සම්බන්ධයෙන් පැමිණිලි 76ක් ද පිරිමි ළමුන් සම්බන්ධයෙන් පැමිණිලි 31ක් ද ලැබී ඇති බවත් සඳහන්.

මේ සම්බන්ධයෙන් විමර්ශන කටයුතු සිදුකිරීම සඳහා මේ වන විටත් පොලිස් ස්ථාන වෙත යොමුකර ඇති බවත් සඳහන් කරන ජාතික ළමාරක්ෂණ අධිකාරිය ආරක්ෂාව පිළිබඳ ජාතික ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාවට නැංවීම සඳහා සකස් කළ පස් අවුරුදු ජාතික සැලැස්ම සැප්තැම්බර් මාසය තුළ දී කැබිනට් අනුමැතිය ලබා ගැනීම සඳහා ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත බවත් පවසනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles