අඩුවට තෙල් ගන්න මත්තෙගොඩ යන්න

සිනොපෙක් පළමු ඉන්ධන පිරවුම්හල ලෙස මත්තේගොඩ C & A ඉන්ධන පිරවුම්හල සිය සේවා කටයුතු ආරම්භ කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා රජය චීනයේ සිනොපෙක් ආයතනය සමඟ ගිවිසුම් ගත වීමෙන් අනතුරුව මෙරට ආරම්භ කළ පළමු සිනොපෙක් ඉන්ධන පිරවුම්හල වන්නේ මෙම ඉන්ධන පිරවුම්හලයි.

මෙම ඉන්ධන පිරවුම්හලේ ඉන්ධන පොම්ප 16ක් හරහා ඉන්ධන නිකුත් කෙරෙන අතර සෑම ඉන්ධන වර්ගයකින්ම රුපියල් තුනක සහනයක් ලබා දීමට
සිනොපෙක් ආයතනය කටයුතු කරනවා.

මෙම අවස්ථාවට චීනයේ සිනොපෙක් ආයතනයේ ඉහළ කළමනාකාරිත්වය හා C & A ඉන්ධන පිරවුම්හලේ හිමිකරු චන්දිම නාලක කපුරුගේ ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලය පමණක් සහභාගී වී සිටියා.

එසේම චීනයේ සිනොපෙක් ආයතනය සමඟ ගිවිසුම් ගත වීමෙන් අනතුරුව එහි නිල ලාංඡනය යටතේ ඉදිරියට සේවා කටයුතු සිදුකරන බවයි එම පිරවුම්හලේ හිමිකරු සඳහන් කරන්නේ.

තව ද ඉදිරියේදී ඉන්ධන පිරවුම්හලට සමගාමීව සුපිරි වෙළද සංකීර්ණයක් ඉදි කිරීමටත් නව පොම්ප සවි කොට වසරක් ඇතුළත ඉන්ධන හල නවීකරණය කිරීමටත් සිනොපෙක් ආයතය පියවර ගැනීමට නියමිත බවයි සඳහන් වෙන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles