පොලීසියට එරෙහි මහජන පැමිණිලි සඳහා වන නව නීති මෙන්න!

පොලිස් නිලධාරීන්ට හෝ පොලිස් සේවයට එරෙහිව මහජන පැමිණිලි සඳහා ජාතික පොලිස් කොමිසම නව නීති ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ.

දැන් ජාතික පොලිස් කොමිසමේ මහජන පැමිණිලි විමර්ශන අංශයට (PCID) හෝ එහි ඕනෑම පළාත් කාර්යාලයකට, පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කරන පොලිස් ස්ථානය සහ අදාළ පොලිස් නිලධාරීන්ගේ අනන්‍යතාවය වැනි තොරතුරු සමඟ පැමිණිලි කිරීමේ හැකියාව විවෘත කර තිබෙනවා.

මෙම පැමිණිලි අදාළ “බලයලත් නිලධාරියා” විසින් කිසිදු ප්‍රමාදයකින් තොරව සහ ඕනෑම අවස්ථාවක, ඒවා ලැබුණු දින සිට වැඩ කරන දින 10ක් ඇතුළත පිළිගත යුතු යැ යි එහි සඳහන් වෙනවා. අවශ්‍ය වූ විට සහ මහජන පැමිණිලි විමර්ශනය කිරීම සඳහා අතිරේක ස්වාධීන විමර්ශන නිලධාරීන් පත් කිරීමේ බලය කොමිසමට පැවරී තිබෙනවා.

පැමිණිලි විභාග කිරීමේදී (පොලිස් සිරමැදිරිවල සිටින පුද්ගලයින් ඇතුළුව) ඕනෑම පොලිස් ස්ථානයකට ගොස් ඒවා ප්‍රශ්න කිරීමට සහ විභාග කිරීමට මෙන්ම ප්‍රකාශවල පිටපත් ලබා ගැනීමට බලයලත් නිලධාරියෙකුට හෝ වෙනත් ස්වාධීන විමර්ශන නිලධාරියෙකුට අවසර දිය හැකි වන පරිදි කොමිෂන් සභාව ක්‍රියාකරනු ඇති.

අවශ්‍ය සියලුම ද්‍රව්‍ය, තොරතුරු සහ ලේඛන කඩිනමින් සැපයීමට සියලුම පොලිස් නිලධාරීන්ට සහ ස්ථානවලට බැඳී සිටින නිශ්චිත උපදෙස් නිකුත් කිරීමට පොලිස්පතිවරයා බැඳී සිටිනවා. ඔවුන්ගේ තරාතිරම නොතකා, පොලිස් නිලධාරීන් බලයලත් හෝ විමර්ශන නිලධාරියෙකුගෙන් ඉල්ලීමක් ලැබුණු දින සිට සති දෙකක් ඇතුළත වාර්තා, ලේඛන ආදිය සැපයිය යුතු වනවා.

මහජන පැමිණිලි ලැබී මාස තුනක් ඇතුළත ඒවා විමර්ශනය කර අවසන් කිරීමට කොමිෂන් සභාව උත්සාහ කළ යුතු බව ගැසට් පත්‍රයේ සඳහන් වෙනවා.

මෙවැනි නීති අවසන් වරට ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද්දේ 2017 නොවැම්බර් මාසයේදීයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles