පාසල් පවත්වන වේලාව වැඩි වෙයිද?

පාසල් කාලසීමාව උදෑසන 8.00 සිට පස්වරු 4.00 දක්වා දීර්ඝ කිරීමේ යෝජනාවක් අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා වෙත ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.

ඒ ක්‍රිඩා අමාත්‍ය රොෂාන් රණසිංහ විසින්.පාසල් සිසුන් ක්‍රීඩාව සඳහා උනන්දු කිරීමේ අරමුණින් මෙම යෝජනාව ඉදිරිපත් කළ බවයි ඔහු පවසන්නේ.

එසේම පාසල් සිසුන් අතර කොටස් වෙළෙඳපොළ පිළිබඳ දැනුවත්භාවය සහ මූල්‍ය සාක්ෂරතාව ඉහළ නැංවීම අරමුණු කර ගනිමින් පාසල් 100ක ප්‍රාග්ධන වෙළෙඳපොළ සමාජ පිහිටුවීමට සැලසුම් කර තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles