වාහන 6900ක් ආනයනය කිරීමට යයි

වාහන ආනයන තහනම තිබියදී විශේෂ කටයුතු සඳහා වාහන 6900ක් ගෙන්වීමට අවසර ලබා දුන් බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පවසනවා. මෙයින් වාහන 3000ක් පමණ පොලිසියට අවශ්‍ය ජීප්රථ සහ ත්‍රිරෝද රථ බවයි සඳහන් වන්නේ.

වාහන ආනයන තහනම ක්‍රමයෙන් ලිහිල් කිරීමට කටයුතු කරන බවයි රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා සඳහන් කර ඇත්තේ. වාහන අමතර කොටස් සඳහා පනවා තිබූ තහනම මේ වන විට සම්පූර්ණයෙන් ඉවත් කර තිබෙනවා. මේ වන විට මෙරටට වාහන ආනයනය තහනම් කර වසරකට වඩා කල් ගත වී තිබෙනවා. පැන නැගුණු ආර්ථික අර්බුද තත්වය නිසා විදෙස් සංචිත හිඟ වීම වැලැක්වීමට ආනයන තහනමක් පැනවීමට රජය කටයුතු කළා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles