ක්‍රිකට් තරගාවලි තාවකාලිකව අත්හිටුවයි!

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතන විසින් සංවිධානය කරන සියලු දේශීය තරගාවලි වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අත්හිටුවා තිබෙනවා.

ආයතනය මුහුණ පා ඇති අභ්‍යන්තර ගැටලු හමුවේ මෙම පියවර ගෙන ඇති බවයි වාර්තා වෙන්නේ.

ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් සංවිධානය කරන පළාත් දිස්ත්‍රික් ඇතුළු සියලු ප්‍රධාන පෙළේ දේශීය තරගාවලි තාවකාලිකව අත්හිටුවීමට තිරණය කර තිබෙනවා.

පවතින ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් ක්‍රිකට් තාක්ෂණික කමිටුව සමග සාකච්ඡා කර විසඳන තෙක් මෙම තීරණය ක්‍රියාත්මක බවයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතන විසින් දැනුම් දී ඇත්තේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles