සම්මත මිලෙන් 3ක් අඩුකළ සිනොපෙක් ගණන් වැඩි කරයි

සිනොපෙක් සමාගමත් අද (01) දිනයේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඉන්ධන මිල ඉහළ දමා තිබෙනවා.

ඒ අනුව, ඔක්ටේන් 92 පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල රුපියල් 358.00 දක්වා ඉහළ දමා ඇති බවත් ඔක්ටේන් 95 පෙට්ට්‍රල් ලීටරයක මිල 414.00 දක්වා ද ඉහළ ගොස් ඇති බවත් වාර්තාවනවා.

මේ අතර ලංකා සුදු ඩීසල් ලීටරයක මිල රුපියල් 338.00 ක් සහ ලංකා සුපර් ඩීසල් ලීටරයක මිල 356.00 ලෙස ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

මෙම මිල ඉහළ දැමීම සිදුවන්නේ සම්මත මිලටත් වඩා රු. 3ක වාසියක් දෙමින් සිනොපෙක් පළමු ඉන්ධනහල මත්තේගොඩින් අරඹා ඇති අවස්ථාවකයි.

කෙසේ වෙතත් තවදුරටත් සිපෙට්කෝ හා ලංකා IOC සමාගම් වල තෙල් මිලට වඩා රු.3කින් සිනොපෙක් මිල අඩුව පවතියි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles