ලංකාව ණයක් ගෙවයි

ශ‍්‍රී ලංකාව බංග්ලාදේශයෙන් විනිමය හුවමරු පහසුකමක් ලෙස ලබා ගත් ඩොලර් මිලියන 200 ක මුදලින් ඩොලර් මිලියන 100 ක් ගෙවා තිබෙනවා.

දෙවන වාරිකය ලෙස මෙම ඩොලර් මිලියන 100 ගෙවා ඇති අතර මෙහි පළමු වාරිකය ඩොලර් මිලියන 50ක් පසුගියදා ගෙවා දමනු ලැබීය.

ඒ අනුව ඉතිරි ඩොලර් මිලියන 50ක මුදල මෙම වසර තුළ ගෙවීමට නියමිතයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles