බස් ගාස්තු, පාසල් ප්‍රවාහන ගාස්තු ඉහළට!

ඉන්ධන මිල ඉහළ දැමීම නිසා බස් ගාස්තු 4% කින් ඉහළ දැමීමට ජාතික ගමනා ගමන කොමිෂන් සභාව තීරණය කර තිබෙන බව වාර්තා වෙනවා. අවම බස් ගාස්තුව වන රු.30 වැඩි කරනු නොලැබුවත් ඉහළ දැමූ ප්‍රතිශතයට සාපේක්ෂව අධිවේගී බස් ගාස්තු ද ඉහළ දැමෙනවා.

පාසල් වෑන් රථ, බස් රථ ගාස්තුව 5% කින් ඉහළ නංවන බව සමස්ත ලංකා අන්තර් දිස්ත්‍රික් පාසල් ළමුන් ප්‍රවාහන සේවා සංගමයේ සභාපති එන්. එම්. හරිස්චන්ද්‍ර පද්මසිරි පවසා තිබෙනවා. ආදායම් බලපත්‍ර ගාස්තුව, දුම් සහතික ගාස්තු, රක්‍ෂණ සහතික, යෝග්‍යතා සහතික ගාස්තු වැඩිකර තිබෙන මොහොතක ඉන්ධන ගාස්තු වැඩි කිරීම දරාගත නොහැකි නිසා මෙම වැඩිකිරීමට සිදුව ඇතැයි ඔහු වැඩිදුරටත් පවසා තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles