බාර් අරිනවාට ඩලස් කනස්සල්ලෙන්

මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ සුරාසැල් 144ක් තිබෙන බවත් ඒ අනුව සෑම අවුරුදු 18ට වැඩි පිරිමින්ගෙන් 1900කට සුරාසැල බැගින් තිබෙන බවත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඩලස් අලහප්පෙරුම පවසනවා. මේ සංඛ්‍යාවලින්ම අනතුර එළිපත්ත පැන ඇවිත් තිබෙන බවයි ඔහු කියා සිටින්නේ.

පසුගිය අවුරුදු 50 කාලයටම මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ සුරාසැල් තිබුණේ 96 ක් බවත් පසුගිය මාස 4දී පමණක් ඊට තවත් 44ක් එක් වී ඇති බවත් මන්ත්‍රීවරයා කියා සිටියේ හෙල්දි ලංකා නම් ආයතනයක් විසින් මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණය සඳහා සංවිධානය කළ වැඩමුළුවක් අමතමින්. මෙරට සිදුවන බොහෝ අපරාධවලට මත්පැන් හේතුවන බව ඔහු වැඩිදුරටත් කියා සිටිනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles