ට්‍රැෆික් පොලිස් වීඩියෝ මාධ්‍යයට යෑම ප්‍රශ්න කෙරේ

රථවාහන වැරැද්දක් කිරීම සම්බන්ධයෙන් සිදුවීමක දී අදාළ රථවාහන පොලිසියේ නිලධාරියා විසින් අදාළ සිදුවීමට සම්බන්ධ කාන්තාව වීඩියෝගත කර සමාජ මාධ්‍ය වෙත මුදා හැර තිබුණා. මේ ම්බන්ධයෙන් විවිධ කතාබහ සමාජයේ ඇතිවීමට එම වීඩියෝව හේතු වුණා.

කෙසේ වෙතත් මේ සම්බන්ධයෙන් පසුගිය දා පසුගියදා පාර්ලිමේන්තුවේ පැවති මහජන ආරක්ෂාව පිළිබඳ අමාත්‍යාංශ උපදේශක කාරක සභාවේදී සාකච්ඡාවට ලක් වුණා.

එහිදී මෙලෙස රථවාහන වැරදිකරුවන් වීඩියෝ කර මාධ්‍ය වෙත මුදා හැරීමේ සදාචාරාත්මක බව ගැන කමිටුව අවධානය යොමු කර තිබෙනවා. ඕනෑම වැරදිකරුවකුගේ පෞද්ගලිකත්වය පොලිසිය විසින් ගරු කළ යුතු බවයි කමිටුව පෙන්වා දුන්නේ.

පොලිස්පතිවරයා මෙහිදී ඒ පිළිබඳව අවධානය යොමු කරන බවට කමිටුවට ප්‍රකාශ කර සිටියා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles