අධික වර්ෂාවෙන් කොළඹ යටවෙයි (VIDEO)

කොළඹ නාගරික සීමාවට අද (3) ඇඳ හැලුණු අධික වාර්ෂාවත් සමඟ කොළඹ නගරයේ ස්ථාන රැසක් ජලයෙන් යට වුණා.

ඒ අනුව කොළඹ කොටුව, මරදාන, පංචිකාවත්ත, බොරැල්ල, කුරුඳුවත්ත සහ කොම්පඤ්ඤවීදිය ආදි ප්‍රදේශ රැසක් ජලයෙන් යට වූණා.ඒ අතර ඩාර්ලි පාර සහ 138 බස් මාර්ගයේ කොම්පඤ්ඤවීදිය ප්‍රදේශයේදී මාර්ගයට ගස් කඩා වැටී තිබුණා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles