පොහොට්ටුවේ බලය නාමල් අතට ගනී:කරන්න යන දේත් කියයි

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ විසින් දිවයින පුරා ශඛා සමිති පිහිටුවීම ආරම්භ කර තිබෙනවා.

එසේම එම වැඩසටහනට සමගාමිව පක්ෂයේ ප්‍රතිසංවිධාන කටයුතු ද අරඹන බවයි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ පවසන්නේ.

ඒ අනුව සැප්තැම්බර් 2 වැනිදා සිට මෙම වැඩසටහන දියත් කර ඇති අතර බිම් මට්ටමේ නායකයින් බිහිකිරීම ප්‍රධාන අරමුණ බවත් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් ක්‍රියාකාරී ජනතාවට සහය ලබා දීමේ එකම පක්ෂය බවත් නාමල් රාජපක්ෂ සදහන් කරනවා.

තව ද පහුගිය කාලය තුළ පක්ෂ කාර්යාල පිහිටුවීමට දායක වූ පාක්ෂිකයන්ට ඔහු ස්තුතිය පුද කරන බව ද පවසනවා.

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ඕනෑම අවස්ථාවක ඕනෑම මැතිවරණයකට මුහුණ දී පක්ෂයේ ප්‍රතිපත්ති ජනතාව අතර ප්‍රචලිත කිරීමට සූදානම් බවයි ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles