පිරවුම්හල් හිමියන්ට ගජ වාසියක්: සංස්ථාවේ ණය බොල් වේ!

ඉන්ධන පිරවුම්හල් හිමියන් ඛනිජ තෙල් සංස්ථාවට ගෙවිය යුතු රුපියල් බිලියන දහසයකට අධික මුදලින් රුපියල් මිලියන 300කට අධික මුදලක් බොල් ණය ලෙස කපා හැරීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ සඳහා කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලබා ගැනීමට වාර්තාවක් සකස් කර ඇති බවයි සඳහන් වෙන්නේ.එහි තෙල් මිල ඉහළ දැමීම්වලදී බෙදුම්කරුවන් ඉහළ ලාභයක් ලැබුවද තෙල් මිල පහළ දැමීමේ දී ඔවුන්ට සිදු වූ පාඩුව සැලකිල්ලට ගෙන මෙම මුදල කපා හැරීමට යෝජනා කරමිනුයි කැබිනට් පත්‍රිකාව යොමු කිරීමට තීරණය කර තිබෙන්නේ.

ඉන්ධන පිරවුම්හල් හිමියන්ගේ බහුතරය දේශපාලන හිතවතුන් හා ඥාතින් නිසා ඔවුනට මෙම වාසිය අත් කර ගැනීමට මෙම පියවර ගැනීමට සුදානම් බවයි අභ්‍යන්තර ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරන්නේ.

ඉන්ධන පිරවුම්හල් හිමියන් ඛනිජ තෙල් සංස්ථාවට ගෙවිය යුතු රුපියල් බිලියන දහසයකට අධික මුදල පසුගිය වසරේ (2022) මාර්තු 16 වැනිදා දක්වා ඛනිජ තෙල් සංස්ථාවට අය විය යුතු මුදල බව ද සඳහන් වෙනවා.

ඉන්ධන මිල උච්ඡාවචනයන්ට සාපේක්ෂව පිරවුම්හල් හිමියන්ට වට්ටම් මුදල් ගණනය කිරීමේ දී පදනම් කරගන්නා ඉන්ධන මිල ස්ථායිකරණය කිරීම යටතේ සංස්ථාවට මෙම මුදල අයවිය යුතුව තිබෙනවා.

කෙසේ ුව ද අය කර ගත යුතු මුදල් බොල් ණය සේ කපා හැරීමට නිර්දේශ කර ඇත්තේ විදේශීය ආයෝජකයන්ට ඉන්ධන පිරවුම්හල් ලබාදීමේ දී ඒවා සංස්ථාවට ණය වූ පිරවුම්හල් ලෙස ලබාදිය නොහැකි නිසා අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය ගත් තීරණයක් මත බවයි පැවසෙන්නේ.

මෙම තීරණයට අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ බහුතරයක් නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරිවරුන් අකමැත්ත පළ කර ඇති බවද අභ්‍යන්තර ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරනවා.

මෙම තීරණයට කැමැත්ත පළ වී ඇත්තේ සංස්ථාවේ සභාපති, නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරි (අලෙවි) හා අලෙවි කළමනාකරුවන් පමණක් බව ද එම ආරංචි මාර්ග පවසනවා.

මෙම ණය කපා ගැනීම සම්බන්ධ විගණන විමසුමක් හා අධිකරණයේ නඩුවක් පැවැතියදී බොල් ණය සේ කපා හැරීමේ තීරණයට අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයාගේද විරෝධය පළවූ බව ද පැවසෙනවා.

චීනයේ සිනොපෙක් සමාගමට ඉන්ධන පිරවුම්හල් ලබාදීමේ දී ඊට අදාළ ඉන්ධන පිරවුම්හල්වලින් අයවිය යුතු මුදල කපා හැරීමට මූලික අදියරේ සූදානමක් ලෙස මෙය සිදුවන බවද සඳහන් වෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles