මේ මනුෂ්‍යත්වය උදුරාගන්නා යුගයක්: හරිනි අමරසූරිය

මනුෂ්‍යත්වය රැක ගැනීම සඳහා කලාව, සාහිත්‍ය, සංස්කෘතික ජීවිතයක් අත්‍යවශ්‍ය බව ජාතික ජන බලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හරිනි අමරසූරිය පවසනවා.

මේ පිළිබඳව ඇය සඳහන් කළේ ආසන සමුළුවකදී. එහි දී පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරිය මෙසේ ද පැවසුවා.

“ජාතික ජන බලවේගය මේ රටේ සියලුම පුරවැසියන්ගේ වේදිකාවයි. සියලුම පුරවැසියන්ට එකතු විය හැකි වේදිකාවයි. ජනතාව මේ මොහොතේ ජීවත් වෙන්නේ කොහොමද කියලා, තේරුම් ගන්න බැරි පිරිසකට තවදුරටත් මේ රට පාලනය කරන්න දෙන්න බැහැ.ජීවිතයට අර්ථයක් තිබෙන්න ඕනෑ. පවුල තුළ බැඳීම්, මානවීය බැඳීම්, රැකගන්න කලාව, සාහිත්‍ය, සංස්කෘතික ජීවිතය අත්‍යවශ්‍යයි. නමුත් ඒ සියල්ලම අපෙන් උදුරාගෙන යන මොහොතක් මේක. අපේ මනුෂ්‍යත්වයට අයත් සියලුම දේවල් උදුරා ගන්නා යුගයක් මේක. පවතින සමාජ ආර්ථික ක්‍රමය වෙනස් කළ යුතු වන්නේ අපිට අපේ මනුෂ්‍යත්වය ලබාගත යුතු නිසයි. ජාතික ජන බලවේගය ගොඩනඟන්නේත් ඒ වටා දැවැන්ත මහජනතාවක් ඒකරාශී වන්නේත් පවතින ක්‍රමය වෙනස් කර, රට ගොඩනැගීම සඳහාමයි. අපේ සංවිධාන බලය තව තවත් දියුණු කර, සමාජ, ආර්ථික, දේශපාලන පරිවර්තනයකට ජාතික ජන බලවේගය වටා තව තවත් ඒකරාශී වෙමු. “

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles