කටු පොල් වගා කරන්න දෙන්න: බදුරලියේ ජනතාව ඉල්ලයි

ඔයිල් පාම් වගාව සුළු ගොවියන් හට වගා කිරීමට ලබා දෙන්නැයි ඉල්ලමින් හරිත දෙරණ සංවිධානය බදුරලිය නගරයේ දී 03 නිහඬ විරෝධතාවයක් සංවිධානය කර තිබුණා.

වතු ක්ෂේත්‍රය නඟා සිටුවීමට නම් කටුපොල් වගාව නැවත ස්ථාපිත කිරීමෙන් රට මුහුණ දී සිටින ඩොලර් අර්බුදයට ද ප්‍රායෝගික විසඳුමක් ලබා ගැනීමට හැකියාව ඇති බවයි එම සංවිධානයේ පවසන්නේ.

වැවිලි සමාගම්වලට පමණක් සීමා වී ඇති මෙම වගාව ග්‍රාමීය මට්ටමේ කුඩා පරිමාණ වතු හිමියන්ට ද ලබා දෙන ලෙසත්, මෙම වගාව පිළිබඳව මිත්‍යා මත සමාජගත කිරීම නිසා පැනවූ තාවකාලික තහනම ඉවත් කරන ලෙසත් මෙහිදී ඔවන් ඉල්ලා සිටියා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles