මාතෘ හා ළමා සෞඛ්‍ය සේවා බිඳවැටීමේ අවදානමක්

රට තුළ පවතින පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරීන්ගේ හිඟය හේතුවෙන් ඉදිරියේ දී මාතෘ හා ළමා සෞඛ්‍ය සේවා බිඳවැටීමේ අවදානමක් පවතින බව රජයේ පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා සංගමයේ සභාපතිනි දේවිකා කොඩිතුවක්කු පවසනවා.

මේ වන විට රට තුළ 3,000ක පමණ පවුල් සේවිකාවන්ගේ හිඟයක් පවතින බවත් ඊට අදාල බලධාරීන් දැනුවත් කළ ද මෙතෙක් ඊට විසඳුම් ලැබී නොමැති බවත් එම සංගමයේ සභාපතිවරිය සඳහන් කරනවා.

පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරිනියන්ගේ හිඟය නිසා මාතෘ හා ළමා සෞඛ්‍ය සේවාව බිඳ වැටුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා එම වගකීම ඔහු භාර ගත යුතු බවත් එම නිසා හැකිතාක් ඉක්මනින් පවුල් සෞඛ්‍ය නිලධාරිනියන් බඳවා ගැනීම සිදු කරන ලෙසත් ඇය දැඩිව අවධාරණය කරනවා.

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles