සමාජමාධ්‍ය භාවිතයට රජයෙන් නීති මාලාවක්

අන්තර්ජාලය හරහා සිදු කරන අසත්‍ය තොරතුරු ප්‍රචාරය හා ද්වේශ සහගත හැසිරවීම් මඟින් සිදුවන හානි වලින් පොදු සමාජය ආරක්ෂා කර ගැනීමේ අරමුණින් නව පනත් කෙටුම්පතක් සකස් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව මාර්ගගත ක්‍රමවල සුරක්ෂිතභාවය පිළිබඳ පනත් කෙටුම්පත ගැසට් මගින් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමටත්, අනුමැතිය සඳහා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම සඳහාත් මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබෙන බවයි වාර්තාවන්නේ.

එම පනත් කෙටුම්පතේ III කොටසේ එම වැරදි වශයෙන් අර්ථ නිරූපණය කර තිබෙන්නේ පහත කරුණුයි.

 1. ශ්‍රී ලංකාව තුළ සිද්ධි පිළිබඳ අසත්‍ය ප්‍රකාශ සන්නිවේදනය කිරීම.
 2. අපහාසයට හේතු වන අසත්‍ය ප්‍රකාශ සිදු කිරීම.
 3. අසත්‍ය ප්‍රකාශයක් මගින් කැරැලි ගැසීමක් සිදු කිරීම සඳහා නිකරුණේ ප්‍රකෝප කරවීම.
 4. අසත්‍ය ප්‍රකාශයක් මගින් ආගමික රැස්වීමකට බාධා කිරීම.
 5. ආගමික හැඟීම්වලට රිදවීමේ ඒකාන්ත චේතනාවෙන් අසත්‍ය ප්‍රකාශයක් සන්නිවේදනය කිරීම.
 6. ආගමික හැඟීම් නිග්‍රහයට පාත්‍රා කිරීම සඳහා ඒකාන්තයෙන් සහ ද්වේශ සහගත ලෙස අසත්‍ය ප්‍රකාශයක් සන්නිවේදනය කිරීම.
 7. වංචා කිරීම.
 8. අනෙකකු ලෙස පෙනී සිටීමෙන් වංචා කිරීම.
 9. සාමය කඩ කිරීමක් සිදු කිරීම සඳහා ප්‍රකෝප කරවීමේ චේතනාවෙන් ම අසත්‍ය ප්‍රකාශයක් මගින් චේතාන්විතව නින්දා කිරීම.
 10. කැරැල්ලක් හෝ රජයට විරුද්ධව වරදක් ආදිය සිදු කිරීමට සැලස්වීමේ චේතනාවෙන් අසත්‍ය ප්‍රකාශයක් සංසරණය කිරීම.
 11. හිරිහැර සිදු කිරීම සන්නිවේදනය කිරීම සඳහා සිද්ධි පිළිබඳ ප්‍රකාශ සන්නිවේදනය කිරීම.
 12. ළමා අපයෝජනය.
 13. වරදක් සිදු කිරීම සඳහා බොට් (bot) සෑදීම හෝ වෙනස් කිරීම.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles