රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල වලට සිසුන් බඳවා ගැනීම ඇරඹේ

රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල වල 2022/23 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා සිසුන් බඳවා ගැනීමට අයදුම්පත් කැඳවා තිබෙනවා.

සිසුන් 45,000 ක් විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය සඳහා බඳවා ගැනීමට නියමිත අතර මේ මස 14 වැනිදා සිට අයදුම්පත් යොමුකළ හැකි බවයි විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග පවසන්නේ.

විශ්වවිද්‍යාල අයදුම්පත් සහිත අත්පොත මේ වන විට අවසර ලත් පොත් අළෙවිසැල්ලින් මිලදීගත හැකි බව ද ඔහු රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේදී අද (6) පැවැති විශේෂ මාධ්‍ය හමුවේදී සඳහන් කළා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles