ව්‍යාපාරයක් වූ සිඟමනට ගීතාගෙන් රතු එළියක්

දරුවන් සහ කාන්තාවන් වැඩි වශයෙන් මේ වනවිට ව්‍යාපාරයක් ලෙස සිඟමනට යොදා ගන්නා බව කාන්තා හා ළමා කටයුතු රාජ්‍ය ඇමතිනි ගීතා කුමාරසිංහ පවසනවා.

මේ වනවිට සිඟමන් යැදීම සඳහා දරුවන් කුලියට ගැනීම, ඇතැම් දරුවන්ට මත්පෙති ලබාදී සිඟමන සඳහා යොදා ගැනීම, කාන්තාවන් ව්‍යාජ ලෙස ගැබිනි කාන්තාවන් සේ පෙනී සිටිම ආදිය බහුලව සිදුවන බැවින් සිඟමනේ යෙදීම ව්‍යාපාරයක් බවට පත්ව ඇති බවයි ඇය පවසන්නේ.

ඒ අනුව පොලිසිය, පළාත් පාලන ආයතන, ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය ඇතුළු අදාළ ආයතන සමග මූලික සාකච්ඡාවක් පවත්වා එම තත්ත්වය නතර කිරීම සඳහා කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක වීමට පියවර ගන්නා බවයි අමාත්‍යවරිය සඳහන් කරන්නේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාත්මක වීම සදහා නෛතික ප්‍රතිපාදන පැවතියද ප්‍රායෝගික තලයේ දී නිසි පරිදි නිතීය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ගැටලුඇති බව ද ගීතා කුමාරසිංහ පවසනවා.

කෙසේ වූව ද සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව සැප්තැම්බර් මස ආරම්භ කිරීමට නියමිත ‍මෙරට යාචකයන් පිළිබද සමීක්ෂණ සමග සම්බන්ධ වෙමින් අදාළ දත්ත ලබා අනුව නිතීය ක්‍රියාත්මක කරන බව සඳහන් කරනවා..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles