මධ්‍යසාර භාවිතය ගැන වාර්තාවක් :අරක්කු මිල අඩු කරයි ද

මෙරට ජනගහනයෙන්, බහුතරයක් 70.9 % ක් පසුගිය මාස 12 තුළ කිසිදු මධ්‍යසාර වර්ගයක් භාවිත කර නොමැති බවට මධ්‍යසාර හා මත්ද්‍රව්‍ය තොරතුරු මධ්‍යස්ථානය සිදුකළ සමීක්ෂණයකින් අනාවරණය වී තිබෙනවා.

එයින් 29.1 % ක් ප්‍රමාණයක් පසුගිය මාස 12 තුළ මධ්‍යසාර භාවිත කර ඇති බවත් ඉන් 43.3 % ක් පිරිමි පුද්ගලයින් වන අතර 2.8 % ක් කාන්තාවන් වන බවත් එම වාර්තා වල දැක්වෙනවා.

කෙසේ වූව ද මධ්‍යසාර හා මත්ද්‍රව්‍ය තොරතුරු මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කළේ, වැඩිහිටියන්ගෙන් බහුතරයක් ඵලදායි මිලකරණ ප්‍රතිපත්තිවලට කැමැත්තක් දක්වන අතර සියයට 73 ක්ම මධ්‍යසාර මිල ඉහළ දමන ක්‍රියාමාර්ගවලට කැමැත්තක් දක්වන බවයි.

එසේම මධ්‍යසාර භාවිතය අඩු කිරීම සඳහා වඩාත් පොදු හේතුව වී ඇත්තේ, මධ්‍යසාර මිල වැඩි වීම බව ද දැක්වෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles