වෘත්තීය සමිති කඹ ඇදිල්ලකින් පවුල් සෞඛ්‍ය සේවිකාවන් අමාරුවේ

පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරින් නියෝජනය කරන වෘත්තීය සමිති දෙකක නියෝජිතයන්ගේ කඹ ඇදිල්ල හේතුවෙන් ඔවුන්ට ලැබෙන යතුරුපැදි ලබා ගැනීමට නොහැකි වී තිබෙන බව ලෝක බැංකුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ වෛද්‍ය දිපිකා ආටිගල පවසනවා.

ලෝක බැංකුව විසින් මෙරට පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරින් ගේ ප්‍රවාහන කටයුතු වෙනුවෙන් මෙම යතුරුපැදි(ස්කූටර්) ලබා දී තිබෙන බවයි ඇය සඳහන් කරන්නේ.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ හා ,පීඑස් එස් පී , ව්‍යාපෘතිය යටතේ එම ප්‍රවාහන පහසුකම් ලබා දීම වෙනුවෙන් අවශ්‍ය සියලු කටයුතු ඉටුකර තිබුණද පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරීනීන්ට සම්බන්ධ වෘත්තීය සමිති දෙකක නියෝජිතයින් අදාළ මිලදී ගැනීමේ කමිටු නියෝජනය කළ බවත් එම නියෝජිතයින් යම් යම් කරුණු වලදී දෙපසකට බෙදී අදහස් හුවමාරු කරගැනීම හා එකගතාවයකට නොපැමිණීම නිසා මෙම තත්ත්වය උද්ගතව පවතින බවයි දිපිකා ආටිගල පවසන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles