විදුලිබල මණ්ඩලයට චීන්නු 19ක් බඳවාගෙන – එක් අයෙක්ගේ වැටුප ලක්ෂ 50යි!

විදුලි බල මණ්ලයට නව චීන ජාතික ඉංජිනේරුවරු 19 දෙනෙකු බදවාගෙන ඇති බව වාර්තාවෙනවා.

ඒ අනුව එක් ඉංජිනේරුවරයෙකුගේ මාසික වැටුප ලක්ෂ 50ක් පමණ (ඇ.ඩොලර් 15000) වන බවත් ඔවුන් මාස 06ත කොන්ත්‍රාත් පදනම යටතේ බඳවාගෙන ඇති බවත් ඇතුලත් ලිපියක් මේ වන විට සමාජ මාධ්‍ය හරහා සංසරණය වනවා.

ඒ අනුව කොන්ත්‍රාත් පදනම යටතේ බඳවාගෙන ඇති මෙම චීන ඉංජිනේරුවරුන්ගේ මාස 06ක් සඳහා වියදම රුපියල් මිලියන 666ක් පමණ වනවා.

එම ලිපිය පහතින්,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles