මත්ද්‍රව්‍ය භාවිත කර රිය පදවන අය ඇල්ලීමට විශේෂ උපකරණ ගෙන්වයි

බීමතින් සහ මත්ද්‍රව්‍ය භාවිත කර රිය පදවන රියදුරන් හඳුනාගැනීමට විශේෂ හඳුනාගැනීමේ පරීක්ෂණ උපකරණ භාවිත කරමින් නියමු ව්‍යාපෘතියක් බස්නාහිර පළාත තුළ මැයි 10 සිට ජූලි 20 දක්වා ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබුවා. මෙය ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබුවේ, පරීක්ෂණ කට්ටල 3000ක් යොදා ගනිමින් ශ්‍රී ලංකා පොලිසියේ රථවාහන අංශය විසිනුයි.

මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබඳ ජාතික සභාවේ විධිවිධාන යටතේ අන්තරායකර ඖෂධ පාලක ජාතික මණ්ඩලය විසින් මෙම විශේෂ පරීක්ෂණ කට්ටල 5000ක් මෙරටට ආනයනය කර තිබෙනවා.

මෙම උපකරණ යොදා ගනිමින් හඳුනාගත් රියදුරන් රැසකට දඩ නියම කර සිරදඬුවම් නියම කර ඇති අතර අයිස්, හෙරොයින්, ගංජා, මත්පෙති, ඇතුළු මත්ද්‍රව්‍ය වර්ග හයක් හඳුනාගැනීමේ හැකියාව මෙම පරීක්ෂණ කට්ටලවලට තිබෙන බවයි පොලිස් ආරංචි මාර්ග දන්වා සිටින්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles