සුරා බදු අහිමියි : රට පුරා කසිප්පු

ශ්‍රී ලංකාව තුළ හොර මත්පැන් නිෂ්පාදනය 500% කින් වර්ධනය වී ඇති බව වාර්තා වෙනවා.

නීත්‍යානුකූල මත්පැන් පානය 50% කින් වර්ධනය වන විට නීත්‍යානුකූල නොවන මත්පැන් 500% කින් වර්ධනය වීමක් දත්ත වාර්තාවල දක්නට ලැබෙන බව සඳහන් වෙනවා.

දැනට මත්පැන් බලපත්‍ර වර්ග 25 ක් යටතේ ශ්‍රී ලංකාව තුළ මත්පැන් අලෙවිසල් 4570 ක් ක්‍රියාත්මක වන බවත් මෙයින් බලපත්‍ර 538 ක්ම මෘදු මත්පැන් අලෙවිය සඳහා ලබාදුන් බලපත්‍ර බවත් දැක්වෙනවා.

මෙලෙස අලෙවි කරන එක් මත්පැන් බෝතලයකින් 75% ක බදු මුදලක් අයකෙරෙන අතර ව්‍යාජ මත්පැන් අලෙවිය වැළැක්වීම සඳහා ස්ටිකර් ක්‍රමයක් හඳුන්වා දී තිබෙනවා.

නමුත් මෙම ස්ටිකර් ව්‍යාජ ලෙස අලවන ලද මත්පැන් බෝතල් ලක්ෂයක් පමණ මේ වනවිට අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

කෙසේ වු වද මෙරට මත්පැන්හල් ව්‍යාප්තිය සම්බන්ධ තොරතුරු සලකා බැලීමේදී නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ ජනගහනය 6809 දෙනකුට එක් මත්පැන් හලක් ක්‍රියාත්මක අතර මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ එක් මත්පැන් හලක සේවය ලබාගන්නේ 9,90,000 ක් තරම් විශාල ජන සංඛ්‍යාවක් බවයි දත්ත වාර්තා පෙන්වා දෙන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles