වැරදි කරන රාජ්‍ය නිළධාරීන්ට වැඩ වරදී

රාජ්‍ය සේවකයන් සිදු කරන වැරදි අඩුපාඩු 1905 යන කෙටි දුරකථන අංකය අමතා පැමිණිලි කරන ලෙස මහ ජනතාවගෙන් ස්වදේශ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යංශය ඉල්ලා සිටිනවා.

දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල සහ ස්වදේශ කටයුතු රාජ්‍ය ආමාත්‍යාංශයට අයත් අනෙකුත් ආයතනවල සේවය කරන නිලධාරීන් සිදුකරන අකටයුතුකම් පිළිබඳව ඔනෑම වේලාවක පැමිණිලි කරන ලෙස ද එම අමාත්‍යංශය සඳහන් කරනවා.

ස්වදේශ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරන්නේ ලැබී ඇති පැමිණිලි විමර්ශනය කිරීම පමා වීම තුළින්, චෝදනා එල්ල වන නිලධාරීන්ට හා පැමිණිලි ඉදිරිපත් කරන ජනතාවට අසාධාරණයක් වීම වැළැක්වීම සඳහා විශේෂ දුරකථන අංකයක් හඳුන්වා දුන් බවයි.

එසේම මෙම අංකය වෙත මේ වන විට ලැබී තිබෙන පැමිණිලි පිළිබඳව කඩිනමින් විමර්ශනය කර අදාළ තීන්දු තීරණ ගන්නා ලෙසට ස්වදේශ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය අශෝක ප්‍රියන්ත මහතා විමර්ශන නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබාදී තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles