ඝන මීදුමෙන් වැසුණු කොළඹ අහස (ඡායාරූප)

වළාකුළු බර තත්වයක් සමඟ කොළඹ අහස ඝන මීදුමකින් වැසී ගොස් තිබුණා.

කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවට අනුව අද, බස්නාහිර, සබරගමුව සහ වයඹ පළාත්වලත් මහනුවර, නුවරඑළිය, ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවලත් වැසි ඇති වනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles