පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු අධිකරණයට බලපෑම් කරනවා : නීතිඥ සංගමය

පසුගිය කාල වකවානුව තුළ අධිකරණය සහ අධිකරණයේ පවතින නඩු, විනිශ්චයකාරවරුන් සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් පාර්ලිමේන්තුවේ සහ ඉන් පිටතදී කරනු ලැබූ ප්‍රකාශ මගින් නීතියේ ආධිපත්‍යයට සහ අධිකරණ ස්වාධීනත්වයට බලපෑමක් වී ඇති බවට නීතිඥ සංගමයේ සභාපතිවරයා කතානායකවරයා හමුවේ දන්වා තිබෙනවා.

දැනට සේවයේ නිරත විනිසුරුවරුන් නාමිකව සඳහන් කරමින් ප්‍රකාශ නිකුත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් සංගමයේ කණගාටුව එහිදී පළ කර තිබෙනවා.

මේ තත්වය සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කරන ලෙසයි එම සංගමය කතානායකවරයාගෙන් ඉල්ලා ඇත්තේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles