සයිනොපෙක් දෙවැනි පිරවුම්හල බත්තරමුල්ලට

ඛනිජ තෙල් සංස්ථාවට අයත් බත්තරමුල්ලේ පිහිටි ඉන්ධන පිරවුම්හල මගින් චීනයේ සයිනොපෙක් සමාගම ඔවුන්ගේ වෙළඳ නාමය යටතේ ඉන්ධන බෙදා හැරීම අද දිනයේ ආරම්භ කෙරුණා.

මෙම පිරවුම්හලෙන් ද වෙළඳපොලේ පවතින සියලු ඉන්ධන වර්ග ලබාදෙනු ලබන්නේ රුපියල් 3 ක මිල අඩු කිරීමක් යටතේයි.

සයිනොපෙක් සමාගම පළමු ඉන්ධන බෙදා හැරීමේ මධ්‍යස්ථානය විවෘත කළේ මත්තේගොඩයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles