සනත් නිශාන්ත රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට පොදි බැඳගෙන හිනාවෙන හැටි උගන්වයි!

තමන් වෙත රාජකාරියක් ඉටු කර ගැනීමට පැමිණෙන අයට සැලකිය යුතු ආකාරය ගැන පසුගිය දා රාජ්‍ය අමාත්‍ය සනත් නිශාන්ත පුත්තලමේ පැවති වැඩසටහනකදී අදහස් පළ කළා.

එහිදී ඔහු පවසා සිටියේ තමන්ගේ කෑම පැය සහ තමන් වෙත රාජකාරියක් කරගැනීමට පැමිණෙන ජනතාවගේ කෑම පැය සසඳා බලන ලෙසයි.

කෑම පැයේදී රාජ්‍ය සේවකයාගේ කුස ආහාරවලින් පිරෙද්දී ජනතාවගේ කුස බඩගින්නෙන් පිරෙන බව රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට නොවැටහෙන බවත්, එය වැටහෙන දිනෙක රාජකාරිය දේවකාරිය ලෙසින් ඉටු කරනු ඇති බවත් අමාත්‍යවරයා එහිදී පවසා සිටියා.

සිනාසෙමින් ගෙවල්වලට යෑමේ අදහසින් පැමිණෙන ජනතාවට සිනහසෙමින් ගෙදර යෑමට සිනහව ප්‍රදානය කිරීම වෙනුවෙන් රාජකාරිය සඳහා එද්දී සිනහව පොදි බැඳගෙන එන ලෙස අමාත්‍යවරයා එහිදී රාජය නිලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles