රටේ 5% කට උප්පැන්න නෑ

රටේ උප්පැන්න සහතික නොමැති පුද්ගලයින් සියයට පහක (5%) පමණ පිරිසක් සිටින බව ස්වදේශ කටයුතු රාජ්‍ය ඇමැති අශෝක ප්‍රියන්ත මහතා පවසනවා.

ඔවුන් සඳහා උප්පැන්න ලබාදීමේ වැඩසටහනක් ඉදිරියේදී ක්‍රියාත්මක කරන බවද රාජ්‍ය ඇමැතිවරයා පුත්තලම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ඊයේ (13) පැවැති ජංගම සේවාවට එක්වෙමින් ප්‍රකාශ කළා.

වැඩිදුරටත් උප්පැන්න සහතික නොමැති පුද්ගලයින් දාහතර දහසක් සඳහා නව උප්පැන්න සහතික ලබාදී තිබෙන බවද

මෙම ජංගම සේවාව තුළින් උප්පැන්න මරණ හා විවාහ සහතික 300 ක් පමණ නිකුත් කරනු ලැබුවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles