පොලිසියයි -දේශපාලනයයි වෙන් කරන්න සැලසුමක්

පොලිසිය දේශපාලනඥයින්ගෙන් වෙන්ව තැබිය යුතුයි බවට විවෘත සහ වගකිවයුතු රජයක් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවේ සභාපතිවරයා පැවසුවා.

ඒ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ජගත් කුමාර සුමිත්‍රාආරච්චිගේ සභාපතිත්වයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේදී මෙම කාරක සභාව රැස්වූ අවස්ථාවේදී.

පොලිස් කොමිෂන් සභාවේ නිලධාරීන් හමුවේ අදහස් දැක්වූ සභාපතිවරයා,පොලීසිය තවදුරටත් ජනතා මිත්‍රශීලි ආයතනයක් ලෙස කටයුතු කිරීම අත්‍යවශ්‍ය බව පෙන්වා දුන්නා.

මෙහිදී පොලිස් කොමිෂන් සභා නිලධාරීන් තම සේවා කටයුතු සිදු කිරීමේදී මුහුණ දී සිටින දැඩි මානව සම්පත් හිඟය පිළිබඳව සභාපතිවරයාගේ අවධානය යොමුකරමින් සඳහන් කළේ පොලිස් කොමිෂන් සභාවේ ප්‍රගතිය ගැන වාර්තාවක් සකස් කර එම වාර්තාවට පවතින අභියෝග හා ගැටලු ඇතුලත් කර කමිටුවට භාර දෙන ලෙසයි.

මේ අවස්ථාව සඳහා කමිටු සාමාජික, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් වන නීතිඥ ඩබ්ලිව්. ඩී. ජේ. සෙනෙවිරත්න, චමින්ද වි‍ජේසිරි, මොහමඩ් මුසම්මිල්, රෝහණ බණ්ඩාර, ගුණතිලක රාජපක්ෂ යන අය එක්ව සිටියා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles