උසස් පෙළ සමතුන්ට සුබ ආරංචියක්

විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව (UGC) 2022/23 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය සඳහා අයදුම්පත් භාර ගැනීම ආරම්භ කර තිබෙනවා.

විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග ප්‍රකාශ කළේ 2023 සැප්තැම්බර් 14 වැනිදා සිට 2023 ඔක්තෝබර් 05 වැනිදා දක්වා අයදුම්පත් භාරගන්නා බවයි.

විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ නිල වෙබ් අඩවිය වන www.ugc.ac.lk හරහා අන්තර්ජාලය හරහා අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කළ හැකි බව මහාචාර්ය අමරතුංග සඳහන් කරනවා.

2022 (2023) උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල මේ මස මුලදී නිකුත් කිරීමෙන් අනතුරුව, නව අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා සිසුන් 45,000ක් පමණ රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලවලට බඳවා ගැනීමට රජය සැලසුම් කර තිබෙනවා.

මේ වසරේ ජනවාරි 23 සිට පෙබරවාරි 17 දක්වා පැවති 2022 (2023) උසස් පෙළ විභාගය සඳහා පාසල් අයදුම්කරුවන් 232,797 ක් සහ පෞද්ගලික අයදුම්කරුවන් 31,136 ක් පෙනී සිටි අතර එයින් අපේක්ෂකයින් 166,938 විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රවේශය සඳහා සුදුසුකම් ලබා ඇති බව ද ඔහු පවසනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles