හදිසියේම ජනගහනය දෙගුණ වූ ඉතාලියේ දූපත

ඉතාලියේ Lampedusa දූපතට පැය 24ක් තුළ සංක්‍රමණිකයින් 7000ක් ළඟා  වී ඇතැයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තාකරනවා.

මෙම සංක්‍රමණිකන් ටියුනීසියාවේ සිට පැමිණ ඇති බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වැඩිදුරටත් වාර්තා කරන්නේ.

එම ප්‍රමාණය Lampedusa දූපතේ සමස්ත ජනගහනයට වඩා දහසකින් පමණ අධික වන බවට වාර්තා වෙයි.

ඒ අනුව මෙම සංක්‍රමණිකයින් පිරිස පැමිණීමත් සමග දූපතේ ජනගහනය දෙගුණයක් බවට පත්ව තිබෙනවා.

ඒ සමග විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරන්නේ උද්ගත වූ කලබලකාරී ස්වාභාවයත් සමග දූපතට හදිසි තත්ත්වයක් ද නිවේදනය කර ඇති බවයි. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles