ලංගමට තවත් 1300ක් බඳවා ගැනේ

ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය රියැදුරු හා කොන්දොස්තරවරුන් 1300 කට ආසන්න පිරිසක් බඳවා ගැනීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා.

ඒ අනුව ගමනාගමන මණ්ඩලයේ ඩිපෝ 107 ම ආවරණය වන පරිදි මෙම පත්කිරීම් සිදුකරන බවත්, ඒ සඳහා අයැදුම්පත් භාර ගැනීමද ආරම්භ කර ඇති බවයි සඳහන් වෙන්නේ.

රියැදුරන් 912​ දෙනකුත්, කොන්දොස්තරවරුන් 381 දෙනකුත් බඳවා ගන්නා අතර දැනට දිවයින පුරා ධාවනය කරන බස් රථ හාරදහස් හත්සියයක සංඛ්‍යව පන්දහස් තුන්සියයක් දක්වා ඉහළ නැංවීමට ලංගමට බලාපො​​​රොත්තුකත් ඇති බව ද පැවසෙනවා.

මේ අනුව කොළඹ ප්‍රාදේශිකය සඳහා රියැදුරු කොන්දොස්තවරුන් 157 ක්, කළුතර ප්‍රාදේශිකය සඳහා 96 ක්, ගම්පහ ප්‍රාදේශිකය සඳහා 96 ක්, වයඹ ප්‍රාදේශිකය සඳහා 117 ක්, සබරගමුව ප්‍රාදේශිකය සඳහා 115 ක්, මහනුවර ප්‍රාදේශිකය සඳහා 110 ක්, නුවරඑළිය ප්‍රාදේශිකය සඳහා 71 ක්, රුහුණු ප්‍රාදේශිකය සඳහා 114 ක්, රජරට ප්‍රාදේශිකය සඳහා 125 ක්, ඌව ප්‍රාදේශිකය සඳහා 98 ක්, උතුරු ප්‍රාදේශිකය සඳහා 98 ක්, නැගෙනහිර ප්‍රාදේශිකය සඳහා 96 ක් බඳවා ගැනීමට නියමිතයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles