රවි කරුණානායක කාක දූපත සුද්ද කරන්න ගිහින්

වෙරළ පවිත්‍රතා දිනය වෙනුවෙන් මට්ටක්කුලිය කාක දූපත වෙරළ පිරිසිදු කිරීමේ වැඩසටහනක් හිටපු අමාත්‍ය රවී කරුණානායකගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වුණා.

මෙම වැඩසටහනට ජාත්‍යන්තර සිංහ සමාජය,නාවික හමුදාව, පොලිසිය සහ පාසල් දරුවන්ද එක්ව සිටියා.

කාක දූපත වෙරළ තීරය පුරා ඇති කැලි කසල කැලි කසළ ඉවත් කිරීමටයි මෙහිදී කටයුතු කරනු ලැබුවේ.

“සුන්දර වෙරළ තීරයක් ආරක්ෂා කර ගැනීමට අපි මෙම වෙරළ පිරිසිදු කිරීම් වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කළා” යනුවෙන් මාධ්‍යයට අදහස් දැක්වූ හිටපු අමාත්‍යවරයා දේශපාලන තත්වය සම්බන්ධයෙන් පැවසුවේ විපක්ෂයේ ඇත්තේ 25ක් පමණක් බව සහ ඉතිරි 200 දෙනාම ජනාධිපතිවරයා සමඟ බවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles