සිසුන් 45,000කට සරසවි වරම්

මෙවර සිසුන් 45,000කට සරසවි වරම් හිමිවී ඇතැයි ද විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය සඳහා අයදුම්පත් භාර ගැනීම දැන් ආරම්භ කර ඇති බවද විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසමේ සභාපති ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා පවසනවා.

ඉකුත් අපොස උසස් පෙළ විභාගයට සිසුන් 263,993ක් පෙනී සිටි බවද ඉන් විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශයට අයදුම් කිරීමට සුදුසුකම් ලත් සංඛ්‍යාව 166,936ක් බවද පෙන්වා දුන් මහාචාර්ය අමරතුංග කියා සිටියේ එහි ප්‍රතිශතය 63.3%ක් බවයි.

ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ රජයේ සරසවි 17 තුළ පහසුකම් ඇත්තේ අපොස උසස් පෙළ සමත් වූ අයගෙන් 27%කට බවද හෙළිකළ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසමේ සභාපතිවරයා පවසනවා.

සරසවි ප්‍රවේශය සඳහා තෝරාගත් සිසුන්ගෙන් 2%ක් පමණ මුල් වටයේදී ඇතුළු නොවුන ද දෙවන සහ තෙවන වටයේදී ඒ සඳහා උපරිම සුදුසුකම් ඇති සිසුන් තෝරාගැනීම සිදුකරනු ලබනවා.

ඒ ඒ විෂය ධාරාවන්ට පෙනී සිටි අයගෙන් විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශයට අයදුම් කිරීමට සුදුසුකම් ලත් සංඛ්‍යාව මෙසේය.

ජීව විද්‍යා විෂය ධාරාව 57.47%, භෞතික විද්‍යා විෂය ධාරාව 57.22%, වාණිජ විෂය ධාරාව 67.90 , කලා විෂය ධාරාව 64.75%, ඉංජිනේරු තාක්ෂණ විෂය ධාරාව 66.25%, ජෛව පද්ධති තාක්ෂණ විෂය ධාරාව 74%කි. මෙවර විෂයයන් තුන සඳහාම ඒ සාමර්ථයන් හිමිකර ගත් සංඛ්‍යාව 9,904ක් එනම් 3.8%කි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles