සිපෙට්කෝවට රු. බිලියන 234ක පොලු තැබුවේ කවුද?

මේ වන විට ලංකා ඛනිජ තෙල් සංස්ථාව තෙල් ණයට ලබා දීම නිසා රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික ආයතනවලින් රුපියල් බිලියන 243ක හිඟ මුදලක් ලබා ගැනීමට අරගල කරමින් සිටින බව වාර්තා වෙනවා. මෙලෙස ආයතනවලින් විශාල වශයෙන් හිඟ මුදල් ලබා දීමට තිබෙද්දී ඉන්ධන මිල ඉහළ දැමීමට සංස්ථාව ක්‍රියා කිරීම විශේෂත්වයක්.

නිල නොලත් ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරන පරිදි වැඩිම හිඟ මුදලක් ඛනිජ තෙල් සංස්ථාව වෙත ගෙවීමට ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමයි. එය රුපියල් බිලියන 100කට ආසන්න මුදලක් බව කියැවෙනවා. දෙවැනි ණයකරුවා බවට පත්ව සිටින්නේ ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය වන අතර ඔවුන් ලංකා ඛනිජ තෙල් සංස්ථාව වෙත රුපියල් බිලියන 80ක් පමණ ගෙවීමට ඇතැයි උක්ත ආරංචිමාර්ග සඳහන් කළා.

ත්‍රිවිධ හමුදාව සහ පොලිසිය ද ඛනිජ තෙල් සංස්ථාවට රුපියල් බිලියන 2ට වැඩියෙන් ණයව සිටින බවයි වැඩිදුරටත් ආරංචිමාර්ග දක්වා සිටියේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles