හදිසි ඖෂධ මිලට ගන්න කෘත්‍රීම හිඟයක් මවලා : වෛද්‍ය වින්‍යා ආරියරත්න

හදිසි ඖෂධ මිලදී ගැනීමට හැකිවන පරිදි රජයේ රෝහල්වල කෘත්‍රිම ඖෂධ හිඟයක් නිර්මාණය කර ඇති බව ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සංගමයේ (SLMA) සභාපති වෛද්‍ය වින්‍යා ආරියරත්න පසුගියදා විවෘත හා වගවීම සහිත රජයක් සඳහා වන පාර්ලිමේන්තු ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව හමුවේ සාක්ෂි දෙමින් පැවසුවා.

කිසිදු නියාමනයකින් තොරව පිළිකා කාරක ආහාර වෙළෙඳ පොළට ගලා ගොස් ඇති බවත්, මහජනතාව ආරක්ෂා කිරීමට කටයුතු කළ යුතු බවත් වෛද්‍ය ආරියරත්න තවදුරටත් පැවසුවා.

“අපි හදිසි මිලදී ගැනීම් භාවිතය නතර කළ යුතුයි,” ඔහු පවසනවා.

ප්‍රමිතියෙන් තොර ඖෂධ සහ උපකරණ හදිසි මිලදී ගැනීම් සම්බන්ධයෙන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීන්ට සෞඛ්‍ය අංශ වෘත්තීය සමිති චෝදනා කරනවා. ඖෂධ හිඟය සම්බන්ධයෙන් රටට කළ හැක්කේ කුමක්දැයි කමිටු නිලධාරියෙකු වෛද්‍ය ආරියරත්නගෙන් විමසූ විට ඔහු කියා සිටියේ මෙම හිඟයට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා සහ ඔහුගේ නිලධාරීන් වගකිවයුතු බවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles