තවත් ආයතන කීපයක් හදිසියේ අත්‍යාවශ සේවා කරයි

ඉන්ධන සහ විදුලිය ඇතුලු අංශ කිහිපයක සේවා අත්‍යාවශ්‍ය සේවා ලෙස අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

ඒ 2023 සැප්තැම්බර් 17 වැනි දින ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහගේ උපදෙස් අනුව වැඩබලන ජනාධිපති ලේකම් චාන්දනී විජයවර්ධන විසින්. 1979 අංක 61 දරන අත්‍යවශ්‍ය මහජන සේවා පනතේ 2 වැනි වගන්තිය ප්‍රකාරව ජනාධිපතිවරයා වෙත පැවරී ඇති බලතල යටතේ.

ඒ අනුව විදුලි සැපයුමට සම්බන්ධ සියලුම සේවාවන් , ඛනිජ තෙල් නිෂ්පාදන , ඉන්ධන සැපයීම හෝ බෙදා හැරීම යන සේවා අත්‍යාවශ්‍ය සේවා ලෙස ගැසට් පත්‍රයේ සඳහන් වෙනවා.

එසේම අත්‍යවශ්‍ය සේවා ලෙස සමාන ආයතන ලෙස රෝහල්වල, සාත්තු නිවාසවල, බෙහෙත් ශාලාවල සහ අනෙකුත් රෝගීන්ගේ නඩත්තුව, පිළිගැනීම, රැකවරණය පෝෂණය සහ ප්‍රතිකාර කිරීම සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය හෝ කළ යුතු ඕනෑම විස්තරයක්, සියලුම සේවාවන්, වැඩ හෝ ශ්‍රමය, බව ද ගැසට් පත්‍රයේ සඳහන්.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles