ජනපති සමන්තා හමුවෙයි

එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩලයේ 78 වන සැසිවාරයට සාගී වූ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ සහ ජාත්‍යන්තර සංවර්ධනය සඳහා වූ එක්සත් ජනපද නියෝජිත ආයතනයේ පරිපාලක සමන්තා පවර් ඊයේ (19) හමු වුණා.

ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදල සමඟ වැඩසටහනේදී ශ්‍රී ලංකාව දැනට අත්කරගෙන සිටින ප්‍රගතිය පිළිබඳව කෙටි පැහැදිලි කිරීමක් කරමින් මෙම වැඩසටහන සාර්ථකව අවසන් කිරීම සඳහා ලංකා රජයේ කැපවීම පිළිබඳවද ජනාධිපතිවරයා ඇයට පවසා තිබෙනවා.

එසේම ජනාධිපතිවරයා පවසා සිටියේ දුෂණ විරෝධී කොමිෂන් සභාව සඳහා විධිමත් ව පුහුණුව ලැබූ කාර්ය මණ්ඩලයක් අනුයුක්ත කිරීමේ අභියෝගයකට මුහුණ දී සිටින බවත් එම තත්ත්වය හමුවේ දුෂණ විරෝධී නීතිය සම්මත කිරීමෙන් අපේක්ෂා කරනු ලබන ප්‍රතිඵල අත්කර ගැනීමට තවත් වසර දෙකක කාලයක් ගත වන බවත්ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles