ගොතටුව අනතුරෙන් පසු බලධාරීන් කඩිමුඩියේ වැඩ

ගොතටුව දොඩන්ගහහේන පාරේ වැසි ජලයෙන් පිරුණු දැවැන්ත ගිලා බැසීමේ වළ වසා දැමීමට හෝ පිළිසකර කිරීමට කඩිනම් පියවරක් නොගත් බලධාරීන් මේ වන විට එය පිළිසකර කිරීමට කඩිනමින් කටයුතු කරමින් සිටිනවා.

අඟහරුවාදා (19) උදෑසන පියෙකු සහ ඔහුගේ දියණිය යතුරුපැදියකින් පාසලට යමින් සිටියදී මාර්ගය මැද අඩි 16ක් පමණ ගැඹුරු ජලයෙන් පිරී තිබූ වළට පෙරළී ගොස් තිබුණා. අවට සිටි පිරිස් ඉක්මනින් මැදිහත්වීම නිසා ඔවුන්ගේ දිවි ගැලවුණා.

කෙසේ වෙතත් මෙහි වගකීම බාර ගැනීමට ජාතික ජලසම්පාදන සහ ජලාපවහන මණ්ඩලය අකමැති වූ අතර ඔවුන් ප්‍රකාශ කර සිටියේ එම නඩත්තුව කොන්ත්‍රාත් සමාගමකට බාර දී තිබෙන බවයි.

මෙම ජලකාන්දුව සහිත වළ ජලසම්පාදන සහ ජලාපවහන මණ්ඩල කාර්යාලයක් අසලම තිබියදී මෙම අනතුර සිදු වීම විශේෂත්වයක් වෙනවා.

ඊට අමතරව, හානිය පිළිසකර කිරීමේ වගකීම බස්නාහිර පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට (WP-RDA) පැවරී ඇති බවත් ජලසම්පාදන ඉහළ නිලධාරියෙක් සඳහන් කර තිබෙනවා.

බස්නාහිර පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය පවසන්නේ එය ජලසම්පාදන මණ්ඩලයේ වගකීමක් බවයි. වාර්තාවෙන පරිදි මෙම නල එළීමේ වගකීම ජලසම්පාදන මණ්ඩලය සතුවන අතර ඒවා සවි කළ පසු මාර්ගය යළි පිළිසකර කිරීම මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ වගකීමක් වෙනවා. යටිතල පහසුකම් නඩත්තුව සම්බන්ධයෙන් බලධාරීන් එකිනෙකාවෙත වගකීම් විසිකරන තත්වයක් මෙයින් දකින්නට ලැබෙනවා.

කෙසේ වෙතත් ගැටලුව වන්නේ අඩුම තරමේ අනතුරු හැඟවීමේ සංඥා පුවරුවක්වත් තබන්නට තරම් බලධාරීන් වගකීම්විරහිත වීමයි. අනෙක් අතට සිදුවීම මාධ්‍ය මගින් ප්‍රචාරය වූ පසු කඩිනමින් එය පිළිසකර කිරීම සිදුවීම පුදුමයක් වනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles