විද්‍යාපීඨ බඳවාගැනීම් ගැන අධ්‍යාපන ඇමැතිගෙන් ප්‍රකාශයක්

2019 සහ 2020 වසරවල උසස් පෙළ සමත් සිසුන් අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨවලට ඇතුළත් කිරීම ඔක්තෝම්බර් මාසයේදී සිදුකරන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ආචාර්ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත ඊයේ (20) පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවසුවා.

2021 කණ්ඩායම අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨවලට ඇතුළත් කිරීමේ ගැසට් නිවේදනය ඉදිරි සති දෙක හෝ තුන ඇතුළත සංශෝධනය කර නිකුත් කරන බව ද අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළා.

අධ්‍යාපන විද්‍යාල සඳහා 2019, 2020 කාණ්ඩයෙන් සිසුන් 7,400ක් ඇතුළත් කර ගැනීමේ ලේඛනය අමාත්‍යාංශ වෙබ් අඩවියේ පළ කර ඇති බවයි අමාත්‍යවරයා පවසන්නේ.

අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨවල දෙවන වසර විභාග පිළිතුරු පත්‍ර ඇගයීම් කටයුතු සිදුවෙමින් පවතින අතර ඇගයීම් ක්‍රියාවලිය අවසන් වූ වහාම නව කණ්ඩායම බඳවා ගන්නා බව එහිදී සඳහන් කෙරුණා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles