ක්‍රිකට් තහනමක් ඉවතට

දේශීය ක්‍රිකට් තරඟාවලි නැවත ආරම්භ කරන බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සඳහන් කරනවා.

ඒ අනුව 2023 සැප්තැම්බර් 22 සිකුරාදා ආරම්භ කිරීමට නියමිත දේශීය ක්‍රිකට් තරඟාවලි නැවත ආරම්භ කරන බවයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය නිවේදනය කරන්නේ.

ක්‍රීඩා හා යෞවන කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ අනුමැතිය මත මෙම තීරණය ගෙන ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සහ ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය අතර පැවති සාකච්ඡාවකින් අනතුරුවයි.

ක්‍රීඩා හා යෞවන කටයුතු අමාත්‍යවරයා විසින් අභියාචනා උපදේශක කමිටු තීන්දුවක් අනුමත කිරීමට අදාළව ක්‍රීඩා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් ලබා දී ඇති උපදෙස් පිළිබඳව ක්‍රීඩා හා යෞවන අමාත්‍යාංශය විසින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වෙත යොමු කරන ලද ලිපියක වැඩිදුරටත් පැහැදිලි කර තිබෙනවා. ඒ අනුව මෙම කාරණය සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර පැහැදිලි කිරීමක් ඉල්ලා සිටින තුරු දේශීය ක්‍රිකට් තරඟාවලි නතර කළා. නමුත් එම පැහැදිලි කිරීම් ලැබීමෙන් පසුව 2023 සැප්තැම්බර් 22 වන දින ආරම්භ වන මේජර් ක්ලබ් 3-දින තරඟාවලිය සහ ස්ථර ‘බී’ ක්ලබ් තුන්දින තරඟාවලිය නැවත ආරම්භ කිරීමට තීරණය කර ඇති බවයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය පවසන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles