පුංචි ඡන්දයට අබසරණයි ! නාමයෝජනා අවලංගුයි

පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීමට භාරදුන් නාමයෝජනා අවලංගු කිරිමට තීරණයක් ගෙන තිබෙනවා.

මෙම තීරණය ගෙන ඇත්තේ රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයීය උපදේශක කාරක සභාවේ ඒකමතික එකඟත්වය මතයි.

මැතිවරණ කල්දැමීම හේතුවෙන් නාමයෝජනා භාරදුන් පිරිස දැඩි දුෂ්කරතාවයකට පත්ව ඇති බැවින් නාමයෝජනා අවලංගු කිරීමට රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍ය උපදේශන කාරක සභාව ඒකමතිකව අනුමැතිය ලබාදී ඇති බවයි පාර්ලිමේන්තු නිවේදනයේ දැක්වෙන්නේ.

එසේම එහි දී සේවා ව්‍යවස්ථාවේ සඳහන් පරිදි පළාත් සභා ලේකම්වරුන්ගේ ස්ථාන මාරුවීම් ක්‍රමානුකූල කිරීම සහ ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන් මාරු කිරීම සම්බන්ධයෙන් ප්‍රගති සමාලෝචනයක් අමාත්‍ය උපදේශක කාරක සභා රැස්වීමේදී සාකච්ඡා කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව පළාත් සභා රාජ්‍ය නිලධාරීන් නිසි අවධානයකින් කටයුතු නොකිරීම පිළිබඳව ද මෙහිදී අවධානය යොමු කරමින් ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන් ඇතුළු සියලුම පරිපාලන නිලධාරීන්ගේ ස්ථාන මාරුවීම් නිසි පරිදි සිදු කළ යුතු බවයි අග්‍රාමාත්‍යවරයා සඳහන් කරනවා.

රාජ්‍ය සේවයට අලුතින් බඳවා ගැනීම් සම්බන්ධයෙන් මේ වන විට නව තීරණයක් නොමැති නිසාත්, පළාත් සහ සමස්ත රාජ්‍ය සේවයේ පුරප්පාඩු පවතින නිසාත් කළමනාකරණ සේවා නිලධාරියා III ශ්‍රේණිය දක්වා සීමිත තරග විභාගය සමත් දැනට සිටින සේවකයන් සලකා බලමින් පවතින පුරප්පාඩු පිරවීම සම්බන්ධයෙන් ද කාරක සභා රැස්වීමේදී සාකච්ඡා කර තිබෙනවා.

ඊට ජනක වක්කුඹුර, අශෝක ප්‍රියන්ත, විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස ඇතුළු රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් සහ අදාළ ආයතන සහ දෙපාර්තමේන්තු නියෝජනය කරන නිලධාරීන් අමාත්‍යවරුන්ගේ උපදේශක කාරක සභාව හමුවට පැමිණ තිබුණා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles