මෙවර උසස් පෙළ විභාගයට වෙන්න යන දේ

2023 පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ උසස් පෙළ විභාගය කල් දමන බව අධ්‍යාපන ඇමති සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත පවසනවා.

එ අනුව විභාගය පැවැත්වෙන නව දිනය ලබන සතියේ ප්‍රකාශයට පත් කරන බවත් ඔහු සඳහන් කරනවා.

එසේම එම නිවේදනය විභාග කොමසාරිස්වරයාට දැනුම් දී ඇති බවත් විභාග කොමසාරිස්වරයා විසින් ලබන සතිය තුළ උසස් පෙළ විභාගය පැවැත්වෙන නිශ්චිත දිනය දැනුම දීමට නියමිත බවත් සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත පවසනවා.

අධ්‍යාපන සඳහන් කරන්නේ පාර්ලිමේන්තුව තුළ මැති ඇමැතිවරුන් විසින් මෙම විභාගය පැවැත්වීම කල් දමන්නැයි කරන ලද ඉල්ලීම් සහ උසස් පෙළ විභාගයට මුහුණ දෙන සිසුන්ගේ ගැටලු ද සැලකිල්ලට ගනිමින් මෙම තීරණය ගත් බවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles