බංකොලොත් රටේ කෝටි ගාණක බෙහෙත් විසි කරලා

2022 වසරේ දී රජයේ රෝහල් සඳහා නිකුත් කළ කෝටි 34කට වැඩියෙන් වටිනා ඖෂධ සහ උපකරණ තත්වයෙන් බාල ඒවා වීම නිසාවෙන් භාවිතයෙන් ඉවත් කර තිබෙන බව ජාතික විගණන කාර්යාලය සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය සම්බන්ධයෙන් නිකුත් කළ නවතම වාර්තාවේ දැක්වෙනවා.

වඩා බරපතළම හෙළිදරව්වීම නම් ඖෂධ නිකුත් කිරීමට පෙර ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ජාතික ඖෂධ තත්ව ආරක්ෂණ රසායානාගාරය මගින් තත්වය පරීක්ෂා කර නොතිබූ බවයි. ඖෂධ බාල බවට අනාවරණය වෙද්දී ඖෂධවලින් විශාල ප්‍රමාණයක් රෝගීන් විසින් භාවිතා කර තිබුණු බව උක්ත වාර්තාවේ දැක්වෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles